Odpověď č.2 na dotaz : Diagnostika Aspergrova syndromu, autismu. Kde nají­t psychologa, psychiatra,speciálního pedagoga
05.10.2006

Co se týká koordinátorů :
Projekt o poradenských sluľbách klientům autistického spektra byl schválený ministerstvem školství a tělovýchovy 24.6.2003 a probíhá od 01.09.2001. Podle tohoto projektu by měli koordinátoři ukončit činnost 31.08.2006. Konzultoval jsem to s paní Mgr.Matějovskou a ta mi sdělila, že snad by měl projekt pokračovat, o tomto není ovšm žádná písemnost. Ono když se podíváte na datum od kdy projekt probíhá a kdy byl schválený je to zvláštní.
Zde je projekt.

Pokud týká další­ pomoci :
Správně by Vám měli podle vyhlášky č.72/2005 Sb. pomoci v jakémkoliv školském poradenském zařízení. Ve skutečnosti tomu tak není a poradí Vám zejména ve speciálních centrech či speciálních skolských zařízení a nebo koordinátoři podle výše jmenovaného projektu ministerstva školství.
Zde je adresář koordinátorů a zařízení

Pokud se týká diagnostiky :
Toto jsem opětovně konzultoval s Mgr.Matějovsku. Diagnostika se dnes provádí pouze v Praze a v Brně. Pokud Vám někdo jiný napíše sám od sebe diagnózu je to špatně a můžete narazit na úředního šimla. Někdo jiný (samozřejmě odborník a většinou Dr.) Vám může potvrdit pouze "podezření" na diagnózu, to je ovšem všechno. Ti rozumní to ví a sdělí Vám to. Pokud jsem v adresáři na někoho zapomenul, omlouvám se.
Zde je adresář diagnostických center.