Výpočet dětských přídavků
dle životního minima od 01.01.2006 (výpočet pouze orientační - neznám všechny Vaše údaje)
dle životního monima od 01.01.2007

Měsíční příjem domác.:

Život.min.
Přídavek
Násobek živ.minima


Počet dětí 0-6let : 
do 1,1 x  - zvýšené

Počet dětí 6-10 let
do 1,8 x  - základní

Počet dětí 10-15 let
do 3,0 x - snížené 

Počet dětí 15-26let : 


Počet dospělých :
 

 Členů domácnosti :
Život.min.domácnosti :
 Celkem  Gratulujeme získáváte dětské přídavky ve výši :


Pro dětské přídavky platí roční příjmy za předchozí kal.rok, takže si příjmy vydělte 12, aby jste dostali měsíční příjem. Jedná se o čistý příjem.
Od 01.01.2006 platí : Život.minimum od 01.01.2006, příjmy za kal.rok 2004, od 01.10.2006 to budou příjmy za kal.rok 2005
Měsíční příjem = součet čistých příjmů všech členů domácnosti
Vyplňují se pouze políčka s nastavenými číselnými hodnotami 0