You need to have JavaScript enabled in order to view this page correctly! Ing.Ladislav Pavlištík FEMSOFT
Výpočet dětských přídavků dle Ing.L.Pavlištíka
dle životního minima od 01.01.2007 (výpočet pouze orientační - neznám všechny Vaše údaje)
Pokud chcete vědět více o životním minimu - prosím zde

Měsíční příjem domác.:

Život.min.
Přídavek
Násobek živ.minima


Počet dětí 0-6let : 
do 1,5 x  - zvýšené

Počet dětí 6-15 let
do 2,4 x  - základní

Počet dětí 15-26let :  do 4,0 x - snížené
Počet dospělých :
 

 

Život.min.domácnosti :
 Celkem  Gratulujeme získáváte dětské přídavky ve výši :


Pro dětské přídavky platí roční příjmy za předchozí kal.rok, takže si příjmy vydělte 12, aby jste dostali měsíční příjem. Jedná se o čistý příjem.
Od 01.01.2007 platí : Život.minimum od 01.01.2007, příjmy za kal.rok 2005, od 01.10.2007 to budou příjmy za kal.rok 2006
Měsíční příjem = součet čistých příjmů všech členů domácnosti
Vyplňují se pouze políčka s nastavenými číselnými hodnotami 0

Logo