Výpočet sociálního příspěvku dle Ing.L.Pavlištíka
dle životního minima od 01.01.2006 (výpočet pouze orientační - neznám Vaše všechny údaje)
dle životního minima od 01.01.2006

Měsíční příjem domác. :


Příjem celkem :
Počet
koef.
Věk dítěte.
Život.min
Příspěvek
Násobek živ.minima


dítě : 

hranice 1,6 x
dítě :
dítě
dítě :Počet dospělých :

  Členů domácnosti :


Život.min.domácnosti :
 Celkem

  

Gratulujeme získáváte sociální příspěvek ve výši :


Formulář je dělaný univerzálně - pouze není zohledněn případný důchod dítěte.
Nejdříve se seznamte, zda pro Vás platí koeficient. Koeficient může být rozdílný pro každé dítě dle skutečného stavu.
Pro sociální příplatek platí příjmy za předchozí kal.čtvrtletí, takže si je vydělte třemi, aby jste dostali měsíční příjmy
Měsíční příjem = součet čistých příjmů všech členů domácnosti
Vyplňují se pouze políčka s nastavenými číselnými hodnotami 0
Počet dětí = 0 až libovolný počet ve shodné věkové kategorii
Počet dspělých = 1 až libovolný počet
Zde jsou příjmem i přídavky.