Činnost projektování pozemních staveb

Jsme schopni pro Vás zajistit zpracování projektové dokumentace pro účely stavebního řízení, která bude rozpracovaná podle Vašich požadavků v minimálním rozsahu dle zákonných požadavků a nebo podle Vašeho přání.

Zabýváme se zejména : Pro další projekty vnitřní instalace jako je vytápění, vodovod, kanalizace, elektroinstalace zajistíme v rámci celého projektu zpracování dílčí dokumentace tak, aby dokumentace splňovala požadavky pro stavební úřad dle stavebního zákona. Výpočty stavební fyziky lze zpracovávat samostatně. Podle požadavků zajistíme potřebná vyjádření účastníků stavebního řízení nezbytná pro vydání stavebního povolení. Součástí pro firmy též může být zpracování soupisu prací, které jsou opravami dle zákona o daních z příjmů a které jsou technickým zhodnocením. Vpravo si můžete kliknutím na obrázek částečně prohlédnout naší práci.

Při své práci používáme zejména tyto programy : ARCHICAD (komerční vetze), OPENOFFICE, RELUX, PHOTOFILTRE a další. Všechny programy jsou s platnou licencí.
Copyright © 2006 Ing.Ladislav Pavlištík, všechna práva vyhrazena
rekonstrukce
Rekonstrukce RD stávající stav
Současný stav objektu denní osvětlení
Činitel denního osvětlení

Výpočty z oboru stav.fyziky
  sčítání hluků